0.00

Wrapped Ethereum (wETH) | Dự đoán giá | 150% APR

wETH là một token ERC-20 cho phép người dùng tham gia vào các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) trên mạng Ethereum. Đây là một lựa chọn thay thế cho Ether (ETH) và có thể được sử dụng để cung cấp thanh khoản, vay tài sản và kiếm lãi suất. Trong khi ETH là đồng tiền gốc của mạng Ethereum, nó không thể được sử dụng trực tiếp trong một số ứng dụng DeFi do chức năng hạn chế. wETH giải quyết vấn đề này bằng cách bao gói ETH thành một token ERC-20 có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng DeFi.

Giá wETH/USD

Giá của wETH được xác định bởi nhu cầu và cung cấp của thị trường. wETH có sẵn trên các sàn giao dịch khác nhau và có thể được giao dịch đổi sang các loại tiền điện tử khác, bao gồm USD. Giá của wETH có thể biến động dựa trên tình hình thị trường, tin tức và tỷ lệ áp dụng của các nền tảng DeFi sử dụng wETH.

Cách Kiếm Thu Nhập Thụ Động trên wETH

Có nhiều cách để kiếm thu nhập thụ động trên wETH, chẳng hạn như gắn kết và cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Người gắn kết có thể kiếm được phần thưởng wETH bằng cách nắm giữ token của họ, và nhà cung cấp thanh khoản có thể kiếm phí bằng cách cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch. Ngoài ra, wETH Duals cho phép người dùng kiếm lãi suất lên đến 150% APR trên các cặp như wETH/USDT và wETH/DAI, tạo cơ hội duy nhất để kiếm thu nhập thụ động cho những người nắm giữ token wETH.

Dự Đoán Giá Wrapped Ethereum (wETH)

Thị trường tiền điện tử rất biến động, và việc dự đoán giá wETH trong tương lai là khó khăn. Tuy nhiên, sự gia tăng của DeFi và việc sử dụng rộng rãi wETH trong các ứng dụng DeFi khác nhau có thể góp phần vào sự tăng trưởng và áp dụng của token. Khi nhu cầu cho các ứng dụng DeFi tăng lên và việc sử dụng wETH mở rộng, giá trị của token cũng có thể tăng.

Giá Trị của wETH

Giá trị của wETH chủ yếu được xác định bởi tính hữu ích của nó trong các ứng dụng DeFi. wETH được sử dụng để cung cấp thanh khoản, vay tài sản, kiếm lãi suất và tham gia vào quản trị phi tập trung, và nhiều ứng dụng khác. Khi nhu cầu cho các ứng dụng DeFi tăng lên và cộng đồng mở rộng, nhu cầu về wETH cũng có thể tăng, dẫn đến sự tăng giá trị.

150% APR trên wETH Duals

wETH Duals cung cấp một giải pháp kiếm lợi độc đáo, cung cấp lợi suất lên đến 150% APR trên các cặp như wETH/USDT và wETH/DAI. Điều này cung cấp cơ hội cho những người nắm giữ token wETH kiếm thu nhập thụ động trong khi cũng hỗ trợ sự tăng trưởng và áp dụng của các ứng dụng DeFi sử dụng wETH. Với sự gia tăng của DeFi và việc sử dụng rộng rãi wETH, tiềm năng để wETH trở thành những nhân vật chính trong không gian DeFi là cao.

Cách Kiếm 150% APR trên Wrapped Ethereum (wETH)

Nếu bạn quan tâm đến việc kiếm thu nhập thụ động trên wETH, ReHold cung cấp một giải pháp kiếm lợi DeFi độc đáo. Bạn có thể kiếm lợi suất 150% APR trên các cặp như wETH/USDT, wETH/USDC, wETH/DAI và lên đến 100% APR trên wETH/wBTC bằng cách sử dụng giao thức ReHold đổi mới tại Dual Investments. Làm theo sáu bước dễ dàng sau để thử nghiệm:

  1. Kết nối ví của bạn Mở ứng dụng ReHold và kết nối ví web3 của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ ví web3 nào hỗ trợ BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, Arbitrum và Fantom. step_1.png
  2. Chọn tài sản Dual Wrapped Ethereum (wETH) Chọn dual mà bạn muốn: wETH/USDT, wETH/USDC, wETH/DAI hoặc wETH/wBTC. Bạn có thể bắt đầu một khoản đầu tư dual với mỗi token của cặp. step_2.png
  3. Chọn giai đoạn gắn kết Chọn số giờ bạn muốn khóa token của mình. Càng lâu thời gian gắn kết, bạn sẽ nhận được lợi suất cao hơn. step_3.png
  4. Chọn token khởi đầu Chọn token khởi đầu và số lượng bạn muốn đầu tư. Bạn có thể sử dụng token Wrapped Ethereum (wETH) hoặc USDT, USDC, DAI, wBTC của tài sản dual. step_4.png
  5. Phê duyệt token Để bắt đầu một khoản đầu tư dual, bạn cần cho phép hợp đồng thông minh sử dụng token của bạn. Điều này chỉ cần thiết một lần cho mỗi token được chọn. step_5.png
  6. Bắt đầu Dual của bạn Nhấp vào "Bắt đầu ngay" để tạo dual Wrapped Ethereum (wETH) của bạn và nhận phần thưởng sau giai đoạn gắn kết. step_6.png Đó là tất cả! Dual của bạn đã được tạo ra, và khi kết thúc giai đoạn gắn kết, bạn có thể đưa tài sản của mình trở lại ví hoặc mở một Dual mới. done.png

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến đầu tư dài hạn, bạn có thể kích hoạt tính năng tự động tái lập, và dual của bạn sẽ tự động bắt đầu khi giai đoạn gắn kết kết thúc. Điều này sẽ tiết kiệm gas, đơn giản hóa quá trình kiếm thu nhập thụ động và tăng thu nhập của bạn.

Tăng giá trị tiền điện tử của bạn

Chỉ mất vài giây để tạo khoản đầu tư kép đầu tiên của bạn

Khởi chạy ứng dụng
Popular Assets