0.000

Dự đoán giá Optimism (OP) | 200% APR

Optimism là một blockchain lớp hai được xây dựng trên nền tảng Optimism, nhằm mục tiêu mở rộng mạng lưới Optimism bằng cách sử dụng optimistic rollups. Optimistic rollups là một giải pháp mở rộng Lớp 2 cho phép người dùng thực hiện giao dịch trên Optimism, sau đó được gom nhóm và đảm bảo bảo mật trên Optimism. Quá trình này cho phép giao dịch nhanh hơn và giá rẻ hơn, đồng thời duy trì tính bảo mật của mạng Ethereum.

Giá OP/USD

ReHold sử dụng Chainlink để xác định giá OP/USD, giống như đối với các loại tiền điện tử khác. Việc xác định giá OP/USD phân tán đảm bảo việc tránh các vấn đề như manipulation giá, tăng giá đột ngột và mất giá trong các sản phẩm trao đổi tập trung (CEX).

Làm thế nào để kiếm thu nhập thụ động từ OP

Nếu bạn muốn kiếm thu nhập thụ động từ OP, ReHold cung cấp một giải pháp thông qua giao thức Dual Investments. Với Dual Investments, bạn có thể kiếm lợi suất lên đến 200% hàng năm trên các cặp giao dịch như OP/USDT, OP/USDC và OP/DAI. Giao thức này cho phép bạn kiếm thu nhập thụ động từ token OP của mình trong khi tận dụng tính ổn định và bảo mật của giao thức ReHold.

Dự đoán giá Optimism (OP)

Dự đoán giá trị tương lai của OP có thể khó khăn, nhưng thông tin cập nhật thường xuyên và tin tức từ các nền tảng như ReHold có thể giúp bạn đưa ra dự đoán có căn cứ. Khi Optimism tiếp tục phát triển và thu hút các giao thức mới, có khả năng nhu cầu về OP sẽ tăng. Với sự gia tăng sự áp dụng của Optimism, chúng ta có thể mong đợi giá trị của OP sẽ tăng lên.

Giá trị của Optimism (OP)

Giá trị của token OP chủ yếu được xác định bởi nhu cầu và cung ứng trên thị trường. Khi Optimism tiếp tục thu hút người dùng và giao thức mới, chúng ta có thể mong đợi nhu cầu về OP sẽ tăng. Ngoài ra, token OP cũng có tính ứng dụng trong hệ sinh thái Optimism vì nó được sử dụng cho việc quản trị, đặt cược và phí giao dịch.

200% APR trên Duals của OP

ReHold cung cấp một giải pháp kiếm thu nhập DeFi độc đáo thông qua giao thức Dual Investments, cho phép bạn kiếm lợi suất lên đến 200% hàng năm trên các cặp giao dịch như OP/USDT, OP/USDC và OP/DAI. Hãy thử cách nó hoạt động ngay bây giờ!

Làm thế nào để Kiếm lợi suất 200% hàng năm trên Optimism (OP)

Nếu bạn quan tâm đến việc kiếm thu nhập thụ động trên Optimism, ReHold cung cấp một giải pháp kiếm lợi suất DeFi độc đáo. Bạn có thể kiếm lợi suất 200% hàng năm trên các cặp giao dịch như OP/USDT, OP/USDC và OP/DAI bằng cách sử dụng giao thức tiên tiến ReHold tại Dual Investments. Làm theo sáu bước dưới đây để thử nghiệm:

  1. Kết nối ví của bạn Mở ứng dụng ReHold và kết nối ví web3 của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ ví web3 nào hỗ trợ BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, Arbitrum và Fantom. step_1.png
  2. Chọn tài sản Dual Optimism (OP) Chọn dual mà bạn muốn: OP/USDT, OP/USDC hoặc OP/DAI. Bạn có thể bắt đầu đầu tư dual với mỗi token của cặp giao dịch. step_2.png
  3. Chọn thời gian khoá tài sản Chọn số giờ bạn muốn khoá token của bạn. Càng lâu thời gian khoá, lợi suất nhận được càng cao. step_3.png
  4. Chọn token khởi đầu Chọn token khởi đầu và số lượng bạn muốn đầu tư. Bạn có thể sử dụng token Optimism (OP) hoặc USDT, USDC, DAI của tài sản dual. step_4.png
  5. Xác nhận token Để bắt đầu đầu tư dual, bạn cần cho phép hợp đồng thông minh sử dụng token của bạn. Điều này chỉ cần thực hiện một lần cho mỗi token được chọn. step_5.png
  6. Bắt đầu Dual của bạn Nhấp vào "Bắt đầu ngay" để tạo dual Optimism (OP) của bạn và nhận phần thưởng sau thời gian khoá. step_6.png Đó là tất cả! Dual của bạn đã được tạo, và khi kết thúc thời gian khoá, bạn có thể lấy lại tài sản của mình về ví hoặc mở một dual mới. done.png

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư dài hạn, bạn có thể kích hoạt tính năng tự động bắt đầu lại, và dual của bạn sẽ tự động bắt đầu khi kết thúc thời gian khoá. Điều này sẽ tiết kiệm phí gas, đơn giản hóa quá trình kiếm thu nhập thụ động và tăng thu nhập của bạn.

Tăng giá trị tiền điện tử của bạn

Chỉ mất vài giây để tạo khoản đầu tư kép đầu tiên của bạn

Khởi chạy ứng dụng