0.0000

Dự đoán giá Polygon (MATIC) | 180% APR

Polygon là một giải pháp mở rộng Layer 2 cung cấp một nền tảng có cấu trúc tốt và dễ sử dụng cho việc mở rộng Ethereum và phát triển cơ sở hạ tầng. Dự án nhằm giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng trên các blockchain và thúc đẩy sự thông dụng đại chúng của tiền điện tử bằng cách cung cấp giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn.

Giá MATIC/USD trên ReHold

ReHold sử dụng Chainlink để xác định giá MATIC/USD, đảm bảo tính phi tập trung trong việc xác định giá của MATIC. Với biểu đồ giá có sẵn trên ReHold, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể theo dõi sự biến động giá của MATIC và đưa ra quyết định thông minh.

Làm thế nào để kiếm thu nhập thụ động trên MATIC

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thu nhập thụ động cho MATIC, ReHold cung cấp MATIC Duals với lợi suất lên tới 180% APR. Với giao thức ReHold độc đáo tại Dual Investments, bạn có thể kiếm lợi suất APR cao trên các cặp như MATIC/USDT, MATIC/USDC, MATIC/DAI và MATIC/WBTC. Đây là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư kiếm thu nhập thụ động trong khi giữ token MATIC của họ.

Dự đoán giá Polygon (MATIC)

Dự đoán giá trị tương lai của MATIC có thể khó khăn, nhưng với các cập nhật và tin tức thường xuyên từ các nền tảng như ReHold, nhà đầu tư có thể đưa ra dự đoán có căn cứ. Quan trọng là tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tuy nhiên, với sự phát triển của hệ sinh thái Polygon và sự thông dụng ngày càng tăng của tiền điện tử, giá trị của MATIC dự kiến sẽ tăng trong dài hạn.

Giá trị của MATIC

Giá trị của token MATIC chủ yếu được xác định bởi nhu cầu và cung cấp trên thị trường. Khi sự thông dụng và việc sử dụng cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái của Polygon tăng lên, nhu cầu về token cũng có thể tăng lên, tiềm năng dẫn đến sự tăng giá trị của nó. Ngoài ra, token cũng có thể được sử dụng để thanh toán dịch vụ trên Polygon và là một đơn vị tiền tệ thanh toán giữa người dùng hoạt động trong hệ sinh thái Polygon. Phí giao dịch trên các chuỗi con của Polygon cũng được thanh toán bằng token MATIC.

180% APR trên MATIC Duals

ReHold cung cấp một giải pháp độc đáo để kiếm thu nhập thụ động với MATIC Duals, cung cấp lợi suất lên đến 180% APR trên các cặp nhất định. Đây là một cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư kiếm thu nhập thụ động trong khi giữ token MATIC của họ. Hãy thử ngay!

Làm thế nào để Kiếm 180% APR trên Polygon (MATIC)

Nếu bạn quan tâm đến kiếm thu nhập thụ động trên Optimism, ReHold cung cấp một giải pháp kiếm thu nhập DeFi độc đáo. Bạn có thể kiếm lợi suất 180% APR trên các cặp như MATIC/USDT, MATIC/USDC, MATIC/DAI và MATIC/WBTC bằng cách sử dụng giao thức ReHold độc đáo tại Dual Investments. Làm theo sáu bước dễ dàng sau để thử nghiệm:

  1. Kết nối ví của bạn Mở ứng dụng ReHold và kết nối ví web3 của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ ví web3 nào hỗ trợ BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, Arbitrum và Fantom. step_1.png
  2. Chọn tài sản dual Polygon (MATIC) Chọn dual mà bạn cần: MATIC/USDT, MATIC/USDC, MATIC/DAI hoặc MATIC/WBTC. Bạn có thể bắt đầu đầu tư dual với mỗi token trong cặp. step_2.png
  3. Chọn thời gian khóa Chọn số giờ bạn muốn khóa token của bạn. Càng lâu thời gian khóa, lợi suất càng cao bạn sẽ nhận được. step_3.png
  4. Chọn token khởi đầu Chọn token khởi đầu và số lượng bạn muốn đầu tư. Bạn có thể sử dụng token Polygon (MATIC) hoặc USDT, USDC, DAI của tài sản dual. step_4.png
  5. Phê duyệt token Để bắt đầu đầu tư dual, bạn cần cho phép các hợp đồng thông minh sử dụng token của bạn. Điều này chỉ được yêu cầu một lần cho mỗi token được chọn. step_5.png
  6. Bắt đầu Dual của bạn Nhấp vào "Bắt đầu ngay" để tạo dual Polygon (MATIC) của bạn và nhận phần thưởng sau thời gian khóa. step_6.png Đó là tất cả! Dual của bạn đã được tạo, và vào cuối thời gian khóa, bạn có thể rút tài sản của mình trở lại ví hoặc mở một Dual mới. done.png

Hơn nữa, nếu bạn quan tâm đến đầu tư dài hạn, bạn có thể kích hoạt tính năng tự động chơi lại (auto-replay), và dual của bạn sẽ tự động bắt đầu khi kết thúc thời gian khóa. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm gas, đơn giản hóa quy trình thu nhập thụ động và tăng lợi nhuận của bạn.

Tăng giá trị tiền điện tử của bạn

Chỉ mất vài giây để tạo khoản đầu tư kép đầu tiên của bạn

Khởi chạy ứng dụng